Bestämmelser & Villkor

Onlineerbjudande.se är gratis. Om du vill fortsätta att använda denna hemsida skall du acceptera följande villkår och regler.

Privacy
Det är viktigt för oss att skydda dina personliga upplysningar. I vår Privacy kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina upplysningar.

Regler för Onlineerbjudande
Ett nyhetsbrev skickas ut 1-2 gånger i veckan.

 • Uppsägning av nyhetsbrevet betyder att man inte kan delta i tävlingar och skall ske med uppsägningsblankett. Man kan inte säga upp det via e-mail.
 • Vi skickar bara ut nyhetsbrev till dem som har anmält sig och accepterat våra villkår.
 • Vinnarna av tävlingar som Onlineerbjudande.se håller, får besked direkt. De offentliggörs också med namn och stad på www.sevinnare.se
 • Vinnarna får besked via e-mail angående vinsten. Detta e-mail skall besvaras inom 14 dagar från modtagandet.
 • Evt vinstskatt skall betalas av vinnaren. Vid deltagning i tävlingar, tillåter sig Onlineerbjudande rätten att skicka ut information och erbjudanden via den uppgivna e-mailen.
 • Det är alltid möjligt att säga upp denna gratis service. Detta kan göras nederst på alla utskickade nyhetsbrev eller här på sidan under ”Nyhetsbrev”.
 • Vinster kan inte bytas och Onlineerbjudande påtar sig inget ansvar för vinsterna, produktansvar eller liknande. Onlineerbjudande förbehåller sig rätt att med omedelbar verkan ändra vinsterna eller helt avbryta tävlingen.
 • Vid eventuella tvister angående tolkning av regler, har Onlineerbjudande det slutgiltiga avgörandet.
 • Onlineerbjudande fråntar sig ansvar för tryckfel eller andra felaktigheter. Anställda hos Onlineerbjudande och deras familjer får inte delta. Onlineerbjudande har ansvar för tävlingens utformning och avveckling.
 • Allt material på denna hemsida är skyddat och får bara användas efter skriftlig avtal med TAmedia ApS.
 • Onlineerbjudande.se innehåller länkar till andra hemsidor. Onlineerbjudande.se ansvarar inte för andra hemsidors innehåll eller kampanjer som det länkas till.
 • Onlineerbjudande kan inte ställas till ansvar för evt programfel eller systemavbrott.

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående.